Filozofia firmy

 

Gotowi na wyzwania globalnej konkurencji

Od momentu powstania firma Schober jest postrzegana jako organizacja innowacyjna, w której długoterminowe myślenie ma pierwszeństwo przed krótkodystansowym dążeniem do zysków. Nastawienie to jest ważne dla wszystkich pracowników, dzięki czemu jesteśmy lepiej przygotowani do warunków konkurencyjnego rynku międzynarodowego.
 

Dokształcanie pracowników jest w naszej firmie priorytetem. Kompetentni pracownicy oraz dobry klimat pracy są bowiem podstawą zadowolenia klientów i tym samym sukcesu naszej firmy.

Ochrona danych - dla dobra konsumenta

Schober Information Group udostępnia informacje i oferuje usługi zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych.

 
Przy każdej kampanii marketingowej Schober stara się dotrzeć do grupy konsumentów zainteresowanych danym produktem lub usługami. Dzięki temu oferta rzeczywiście trafia do potencjalnych nabywców, co jest korzyścią zarówno dla firm przeprowadzających działania marketingowe jak i konsumentów.

 

Więcej pytań?

Zadzwoń na numer (48) 22 865 81 60 lub wyślij pytanie na adres: info(at)schober.pl