Targetowana przesyłka bezadresowa

Specyfika polskiej branży pocztowej sprawia, że materiały reklamowe są obecnie dostarczane do gospodarstw domowych wyłącznie jako przesyłki adresowane lub jako przesyłki bezadresowe.


Zaletą przesyłek adresowanych jest możliwość dotarcia do wybranego odbiorcy, ale wiąże się to niestety z wysokim kosztem wysyłki oraz targetowania baz danych. Przesyłka bezadresowa to z kolei możliwość znacznego zmniejszenia ceny wysyłki, ale kosztem niskiej konwersji wynikającej z braku możliwości dobrania grupy docelowej.

Dostarczanie reklam do skrzynek pocztowych gospodarstw domowych może być więc obecnie albo drogie i docierać do odpowiednio małej grupy potencjalnych klientów albo  realizowane niskim kosztem i kolportowane w dużym obszarze, zwykle z dużym poziomem strat spowodowanych odbiorcami spoza grupy docelowej w danym regionie.

Co proponujemy

Dzięki wprowadzeniu produktu Household Direct sprawdzonego i powszechnie wykorzystywanego w Niemczech, Austrii i Szwajcarii wypełniamy lukę pomiędzy tymi dwoma narzędziami.


Umożliwiamy naszym klientom dostawę materiałów reklamowych do skrzynek pocztowych gospodarstw domowych z wybranych mikro-regionów z całej Polski.  Mikro-regiony zawierają od kilku do kilkuset gospodarstw domowych, wybranych dzięki szczegółowej selekcji opartej na danych demograficznych oraz rzetelnych badaniach wywiadowczych.


Dzięki takiemu połączeniu uzyskaliśmy produkt tani, a jednocześnie bardzo dobrze docierający do wybranej grupy docelowej.

Przykładowe pakiety

 

Household Direct SENIORZY

Gospodarstwa domowe zamieszkiwane przez osoby w wieku powyżej 65 lat, z średnim i wyższym potencjałem zakupowym. Około 500 tysięcy gospodarstw domowych.

Household Direct RODZINY

Grupę tworzą konsumenci w wieku 18-39 lat, wykazujący się średnim i wyższym potencjałem zakupowym,  posiadający co najmniej jedno dziecko. Około 2 miliony gospodarstw domowych.

Household Direct ROLNICY

Grupę tworzą mężczyźni w wieku powyżej 35 lat, wykazujący średni i wyższy potencjał zakupowy,  zamieszkujący małe miasta i wsie w wybranym regionie.  Około 150 tysięcy gospodarstw domowych w każdym z wybranych regionów.

Household Direct MIEJSKA KLASA ŚREDNIA

Grupę tworzą osoby w wieku powyżej 40 lat,  wykazujące średni i wyższy potencjał zakupowy, zamieszkujące wybrane miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Około 150 tysięcy gospodarstw domowych w każdym z wybranych miast.

Korzyści ze współpracy

 

  • Zwiększamy oszczędności wynikające z ograniczenia skali wysyłki do obszarów najciekawszych.
  • Koszt wysyłki jest wielokrotnie niższy od standardowej kampanii adresowanej.
  • Docieralność do wybranych obszarów zamieszkanych przez atrakcyjne grupy    docelowe na terenie całej Polski.
  • Produkt pozwala osiągnąć doskonałe zwroty z inwestycji

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Więcej pytań?

Zadzwoń na numer (48) 22 865 81 60 lub wyślij pytanie na adres: info@schober.pl