Telemarketing

Wieloletnie doświadczenie w relacjach między naszymi klientami a podwykonawcami realizującymi kampanie telemarketingowe zaowocowało siecią firm partnerskich oferujących wysokiej jakości usługi contact center.  

 

Telemarketing daje unikalną możliwość przeprowadzania dużej ilości rozmów i uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej. Telemarketing pozwala na pełną personalizację komunikatu w zależności od reakcji i potrzeb konkretnego rozmówcy.

Telemarketing jest jedną z najbardziej efektywnych metod pozyskania nowego klienta oraz akcji cross- i up-sellingowych. W ramach usługi Schober ContactCenter oferujemy kompleksowy i skuteczny telemarketing pozwalający wykonać nawet kilkaset tysięcy rozmów dziennie. W zależności od preferencji klientów działania telemarketingowe mogą być rozliczane za efektywne minuty rozmowy lub efektywne minuty/godziny pracy.

Wyselekcjonowani konsultanci zapewniają wysoki poziom i konwersję prowadzonych rozmów.  Istnieje także możliwość skorzystania możliwości prowadzenia rozmów w językach obcych.

Jak działamy

Przykładowe działania realizowane przez partnerów Schober w ramach akcji telemarketingowych to np.:

  • pozyskiwanie nowych klientów,
  • prowadzenie działań sprzedażowych,
  • aktualizowanie baz danych,
  • testowanie efektywności prowadzonych działań promocyjnych,
  • umawianie spotkań,
  • monitoring i windykacja należności,
  • telefoniczne wsparcie programów lojalnościowych.

Zachęcamy także do wspierania działań telemarketingowych o dodatkowe kanały komunikacji oferowane przez Schober Polska – wzmacniany w ten sposób komunikat osiąga najwyższa konwersję.

Zapraszamy do współpracy!

 

 Więcej pytań?

Zadzwoń na numer (48) 22 865 81 60 lub wyślij pytanie na adres: komunikacja(at)schober.pl