FAQ

 

Czym jest baza danych?

Zbiór danych o konsumentach bądź firmach zebrany celowo (np. poprzez dane z ankiet, działania telemarketingowe i inne) do ich przetwarzania i sprzedaży, np. książka telefoniczna, baza marketingowa.

Co to jest lista adresowa?

Wewnętrzna baza klientów firmy, członków klubu, subskrybentów czasopism, abonentów, uczestników programu lojalnościowego, np. lista klientów wysyłkowego klubu książki. Skorzystanie z listy adresowej innego podmiotu pozwala na dotarcie z własnym komunikatem do sprofilowanych poprzez konkretne działania grup osób.

Co to jest baza B2C?

B2C (ang. Business-to-Consumer) - konsumencka baza danych zawierająca dane osób prywatnych. Oprócz danych kontaktowych i osobowych może zawierać informacje dotyczące zainteresowań, wieku, płci, potrzeb, działań zakupowych itp.

Co to jest baza B2B?

B2B (ang. Business-to-Business) - baza danych zawierająca informacje o firmach i instytucjach. Poza danymi teleadresowymi zawiera z reguły informacje o branży, wielkości zatrudnienia, formie prawnej i nazwiska głównych decydentów w firmie.

Jaki jest koszt bazy i koszt rekordu?

Wycena bazy danych jest tworzona indywidualnie dla każdego klienta. Na cenę jednostkową rekordu wpływa kilka czynników, m.in. wolumen zamawianej bazy (im więcej rekordów pragniemy wykorzystać, tym niższa będzie ich jednostkowa cena), kryteria selekcji, na które się decydujemy (im ich więcej, tym wyższa jest wartość rekordu), sposób wykorzystania (użycie jednokrotne, wielokrotne, licencja). Jako broker  stosujemy cenniki dostawców, a ponieważ różnią się one między sobą, wycena baz danych tworzona jest każdorazowo pod kątem konkretnego zapytania.

Czym się różni wykorzystanie jednokrotne od wielokrotnego?

  • Udostępnienie jednokrotne – otrzymanie licencji na przeprowadzenie jednorazowej akcji marketingowej (pozwala na jednorazowy, skuteczny kontakt z osobą lub firmą z bazy)
  • Udostępnienie wielokrotne – możliwość przeprowadzenia określonej uprzednio liczby akcji marketingowych na danej bazie
  • Istnieje również możliwość udzielenia licencji czasowej, np. na okres roku, umożliwiającej przeprowadzanie nielimitowanej liczby akcji marketingowych na danej bazie w wyznaczonym okresie.

Jak kontrolowane jest prawidłowe wykorzystanie baz danych?

Każda baza danych zawiera tzw. rekordy kontrolne. Są to rekordy, które zawierają dane osób prywatnych lub przedsiębiorstw. Takie osoby lub firmy przekazują następnie informacje o otrzymanych ofertach i kontaktach telefonicznych, co daje nam pogląd o rzeczywistym wykorzystaniu bazy. Najczęściej liczba rekordów kontrolnych wynosi około 0,1% przekazanej bazy danych.

Format udostępnianych baz danych

Decyzja o formie udostępnienia bazy danych pozostaje w gestii klienta. Najczęściej jednak jest to forma elektroniczna w formacie Excel, Access, CSV, TXT bądź w przypadku usługi Promo-Post Direkt w wersji drukowanej na etykiecie samoprzylepnej pozwalające na umieszczenie bezpośrednio na korespondencji.

Czym są geokody?

Geokody są współrzędnymi geograficznymi X i Y, które można przypisać do adresów posiadanych w bazie. Dzięki tzw geokodowaniu rekordów można obrazować informacje z bazy na mapach cyfrowych np. w celu wyboru korzystnej lokalizacji nowego punktu sprzedażowego lub oceny potencjału rynku.

Deduplikacja (ang. Merge Purge)

Proces informatyczny prowadzący do eliminacji powtarzających się rekordów (tzw. dubletów) wewnątrz jednej bazy lub podczas łączenia (kompilacji) dwóch lub więcej baz danych.

Duble (ang. Doublets)

Rekordy z danymi tych samych podmiotów lub osób występujące wielokrotnie w jednym lub więcej zbiorze danych, identyfikowalne podczas procesu deduplikacji.

Grupa docelowa (ang. Target Group)

Zdefiniowana grupa odbiorców komunikatu, pod której kątem przygotowywana i realizowana jest kampania promocyjna/reklamowa/badawcza.

Lifestylowa baza danych

Konsumencka baza danych osób zawierająca poza podstawowymi danymi (takimi jak imię, nazwisko, adres) informacje dodatkowe pozwalające określić preferencje i styl życia osób, których dane znajdują się w bazie. Przykłady: informacje o marce/modelu posiadanego samochodu, wieku, liczbie dzieci, zawodzie, domu, planach zakupowych i kredytowych, zainteresowaniach, podróżowaniu itp.

Listbroking

Pośrednictwo w odpłatnym udostępnianiu list adresowych firmom zewnętrznym wykorzystującym je do własnych kampanii marketingowych/sprzedażowych

Rekord

Uszeregowany zestaw danych dotyczących wybranej firmy lub osoby znajdujący się w zbiorze danych. Może zawierać dane podstawowe (np. nazwę, ulicę, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu) i/lub rozszerzone (np. wiek, wykształcenie, branża)

Segmentacja

Podział grupy dotychczasowych klientów na segmenty, czyli podgrupy, które charakteryzują się podobnymi cechami. Segmentacja pozwala na dopasowanie komunikatów marketingowych i kolejnych ofert do profilu poszczególnych podgrup.  

Więcej pytań?

Zadzwoń na numer 22 865 81 60 lub wyślij pytanie na adres: info(at)schober.pl